Gjaldskrá

GjaldskráSala fasteigna og skipa
1. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu 1,9 % af söluverði auk virðisauka.
2. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,2 % af söluverði auk virðisauka.
3. Söluþóknun fasteignasölu er þó aldrei lægri en kr. 396.400 með vsk.

4.Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa 1,0% af söluverði auk virðisauka, þó aldrei lægri en kr. 248.000.-
5. Þóknun við makaskipti er sú sama og í einkasölu.

6. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,5 % af söluverði auk virðisaukaskatts. Miðast við einkasölu.
7. Sala sumarhúsa 3,0 % af söluverði auk virðisaukaskatts.
8. Útseld vinna fasteignasala er kr. 24.800 með vsk. pr. klukkutíma. 

 


Þóknun fyrir leigumiðlun
1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings samsvarar eins mánaðarleigu hins leigða auk virðisaukaskatts, þó ekki lægri en kr. 124.000 með vsk.
2. Þóknun fyrir leigusamning um atvinnuhúsnæði, sem gerður er til fimm ára eða lengri tíma samsvarar eins og hálfsmánaðar leigu auk virðisaukaskatts.Skoðun og verðmat fasteignar.

1. Söluverðmat er frítt ef eignin fer á söluskrá hjá okkur.

2. Skriflegt verðmat á íbúðarhúsnæði (bankaverðmat) er kr. 31.000 með vsk.
3. Skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði er 0,1 % af verðmati auk virðisauka, en að lágmarki kr. 62.000.-
4. Skriflegt verðmat jarða er kr: 124.000.Ýmis ákvæði.
1. Kaupendaþóknun (umsýslugjald). Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 55.800.- fyrir þjónustu fasteignasölunnar vegna lögboðinnar hagsmunagæslu.
2. Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 43.400 með vsk vegna útlagðs kostnaðar m.a. öflunar gagna um eignir,  svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga, ljósrit eignaskiptasamninga, og ýmissa annara skjala og skjalavinnslu.


 

 

Gjaldskráin er leiðbeinandi um þjónustu og gildir nema um annað hafi verið samið. Fjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram. 

Eignaver fasteignasala ehf - kt. 631097-3759 - Hafnarstræti 97 ,600 Akureyri - Sími: 460-6060 - Vsk.nr: 56652 - arnar@eignaver.is