Gjaldskrá

Sala fasteigna og skipa

1. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu 1,95 % af söluverði auk virðisauka.

2. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,2 % af söluverði auk virðisauka.

3. Söluþóknun fasteignasölu er þó aldrei lægri en kr. 395.000.- auk virðisauka, eða kr. 489.800.

4. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa 1,0% af söluverði auk virðisauka, þó aldrei lægri en kr. 310.000.-

5. Þóknun við makaskipti er sú sama og í einkasölu.

6. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,5 % af söluverði auk virðisaukaskatts. Miðast við einkasölu.

7. Sala sumarhúsa 3,0 % af söluverði auk virðisaukaskatts.

Þóknun fyrir leigumiðlun

1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings samsvarar eins mánaðarleigu hins leigða auk virðisaukaskatts, en þó aldrei lægri en 150.000 auk vsk.

Skoðun og verðmat fasteignar

1. Verðmat á húseign sem fer í framhaldi af því á söluskrá hjá Eiganveri er án kostnaðar.

2. Skriflegt bankaverðmat á íbúðarhúsnæði innan Akureyrar (bankaverðmat) er kr. 30.000.- auk VSK: Utan Akureyrar og á Eyjafjarðarsvæðinu þá bætast við vegna aksturs kr: 5.000 - 50.000. auk VSK. ( fer eftir staðsetningu ).

3. Skriflegt bankaverðmat á atvinnuhúsnæði fer eftir umfangi verðmatsins og er samið um það í hverju tilviki fyrir sig, þó er að lágmarksgjald fyrir minni verðmöt kr: 45.000 auk vsk ( 250 fm. og minni eignir). Lágmarksgjald fyrir bankaverðmöt á stærri eignum. ( 250 fm. og yfir) kr: 75.000 auk vsk.

4. Skriflegt bankaverðmat á jörðum er kr: 124.000 með virðisauka. Auk þess er greitt fyrir akstur.

Ýmis ákvæði

1. Kaupendaþóknun (umsýslugjald). Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 59.250 fyrir þjónustu fasteignasölunnar vegna lögboðinnar hagsmunagæslu.

2. Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 49.600 vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga og ýmissa skjala.

3. Eignaver veitir afslætti af sölulaunaprósentunni til ákveðna korthafa s.s. eldri borgara og handhafa KEA korstsins og er sá afsláttur eingöngu af söluprósentunni ekki af lágmarkssölulaunum eða öðrum liðum í gjaldskrá fyrirtækisins.

Gjaldskráin er leiðbeinandi um þjónustu og gildir nema um annað hafi verið samið. Fjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram.